ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “HR สัญจรวิทยาเขตปัตตานี”
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นำโดย “รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชไพบูลย์” รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ,
“รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์” ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย “คุณเมตตา ชุมอินทร์”
รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และทีมงาน ได้จัดโครงการ HR สัญจร ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมปริชญากร
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ชั้น 4 วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งกิจกรรมหลักในครั้งนี้ เพื่อพบปะบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี
ในการสื่อสารทำความเข้าใจ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นทางด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยมีบุคลากรจากวิทยาเขตปัตตานีเข้าร่วมประชุมรับฟังในครั้งนี้จากหลากหลายหน่วยงาน โดยมี “อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง”
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับ
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์