การประชุม (ก.บ.ม.) ประจําปี 2566

กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประจําปี 2566
 • ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น. 
 • ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น  
  **หมายเหตุ เนื่องจากวันอังคารแรกของเดือน ก.พ. ตรงกับวันที่ 7 ก.พ.66 จึงขอกำหนดจัดประชุมในวันพุธที่ 1 ก.พ. 66 เพื่อให้มีระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินงาน
 • ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น. 
 • ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น. 
 • ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น. 
 • ครั้งที่ 6 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น. 
 • ครั้งที่ 7 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น. 
 • ครั้งที่ 8 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น. 
  **หมายเหตุ เนื่องจากวันอังคารแรกของเดือน ส.ค. ตรงกับวันที่ 1 ส.ค.66 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ (อาสาฬหบูชา)
 • ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น. 
 • ครั้งที่ 10 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น. 
 • ครั้งที่ 11 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น. 
 • ครั้งที่ 12 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น. 
  **หมายเหตุ เนื่องจากวันอังคารแรกของเดือน ธ.ค. ตรงกับวันที่ 5 ธ.ค.66 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ (วันชาติ/วันพ่อ)
หมายเหตุ: 
 • โดยปกติกำหนดจัดประชุมในวันอังคารแรกของแต่ละเดือน (บางเดือนมีการกำหนดจัดประชุมในวันพุธ เพื่อให้มีระยะเวลาในการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมจัดประชุมครั้งต่อไป)
 • รูปแบบและสถานที่ประชุมในแต่ละครั้งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ไฟล์ PDF กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประจําปี 2566

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์