การประกันสุขภาพส่วนบุคคลกลุ่ม

การประกันสุขภาพส่วนบุคคลกลุ่ม

 1. คู่มือการประกันภัยกลุ่มสำหรับพนักงาน
 2. โครงการห่วงใย สุขใจ สบายกระเป๋า
 3. ตารางความคุ้มครองกรมธรรม์ (ภาคสมัครใจ)
 4. ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายชื่อบุคลากรและญาติสายตรงที่สมัครเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพ แผนสมัครใจ ประจำปี 2565
  - ฟอร์มรายชื่อแผนหลัก
  - ฟอร์มรายชื่อภาคสมัครใจ
 5. ผู้รับผลประโยชน์
 6. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมค่ารักษาพยาบาลประกันกลุ่ม Group Claim Form (ใบเคลม)
 7. สรุปเอกสารการเบิกเคลมประกัน AIA
 8. รายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพ (กลุ่ม) แผนหลัก ประจำปี 2565
 9. รายชื่อผู้ทำประกันสุขภาพ (กลุ่ม) แผนสมัครใจ ประจำปี 2565
 10. ใบคำขอเอาประกันภัย แผนสมัครใจ สำหรับบุคลากร คู่สมรส บุตร บิดา มารดา
 11. ใบคำขอเปลี่ยนแปลง - Thai
 12. แบบเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
 13. ใบรายงานการแจ้งเข้า_F300
 14. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาล (ฉบับรวม ผู้ป่วยนอก-ใน และอุบัติเหตุฉุกเฉิน)
 15. ใบรายงานการแจ้งลาออก_FC00
 16. พิเศษสำหรับสมาชิกที่มีประกันสุขภาพกลุ่มเอไอเอ (เหมา เบิ้ล คุ้ม) 
 17. ตอนนี้รักษาโควิดแบบ home isolation เบิกค่าชดเชยรายวันการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (HB) ได้ไหม
 18. การจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์