การประชุม (ก.บ.ม.) ประจําปี 2566

กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประจําปี 2566
 • ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567  เวลา 09.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 6 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 7 วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 8 วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2567 เวลา 09.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2567 เวลา 09.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 10 วันอังคารที่ 1 ตุุลาคม 2567 เวลา 09.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 11 วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 12 วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2567 เวลา 09.30 - 16.30 น.
หมายเหตุ: 
 • กำหนดการจัดประชุม ก.บ.ม. จะกำหนดเป็นทุกวันอังคารในสัปดาห์แรกของแต่ละเดือน
 • รูปแบบและสถานที่ประชุมในแต่ละครั้งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ไฟล์ PDF กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประจําปี 2566

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์