เลขานุการประชุมประสานงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • งานบริหารภาระงานและค่าตอบแทน
  • งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • งานสารสนเทศและการจัดการข้อมูล
  • งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ***

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์