Image

วันหยุดราชการ ประจำปี 2565

มกราคม

 • วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565
  วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
  (วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565  วันขึ้นปีใหม่)

กุมภาพันธ์

 • 1 กุมภาพันธ์ 2565
  วันตรุษจีน
  (เฉพาะวิทยาเขตปัตตานี , วิทยาเขตหาดใหญ่)
 • วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
  วันมาฆบูชา

เมษายน

 • วันพุธที่ 6 เมษายน 2565
  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

 • วันพุธที่ 13 เมษายน 2565
  วันสงกรานต์ 

 • วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565
  วันสงกรานต์ 

 • วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565
  วันสงกรานต์ 

พฤษภาคม

 • วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
  วันอีฎิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ)
 • วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565
  วันฉัตรมงคล

 • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
  วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญซึ่งทางสำนักพระราชวังจะประกาศว่าเป็นวันไหนเป็นปีๆไป

 • วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565
  วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
  (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565
  วันวิสาขบูชา )

มิถุนายน

 • วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

กรกฎาคม

 • วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565
  วันหยุดชดเชยเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา
  (วันรายอฮัจยี)
 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 
  วันอาสาฬหบูชา 
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565
  วันเข้าพรรษา 
 • *วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565
  (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
  ประจำปี 2565)
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565  
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
  พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
  ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 • *วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565
  (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
  ประจำปี 2565)

สิงหาคม

 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565  
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
  พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ
  วันแม่แห่งชาติ 

ตุลาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565  
  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • *วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565
  (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
  ประจำปี 2565)
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  
  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
  (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565
  วันปิยมหาราช )

ธันวาคม

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565
  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
  วันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565
  ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ  
  (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ) 
 • 30 ธันวาคม 2565
  วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน
  (30-31 ธันวาคม และ 1-2 มกราคม 2566)

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์