Image

วันหยุดราชการ ประจำปี 2566

มกราคม

 • วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566
  วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
  (วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566  วันขึ้นปีใหม่)
 • วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
  วันหยุดชดเชยวันตรุษจีน
  (เฉพาะวิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่)

มีนาคม

 • วันจ้นทร์ 6 มีนาคม 2566
  วันมาฆบูชา

เมษายน

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566
  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566
  วันสงกรานต์ 

 • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566
  วันสงกรานต์ 

 • วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566
  วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 
  (วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์)
 • วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566
  วันหยุดชดเชยวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ 
  (วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566
  วันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ )
  เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี

พฤษภาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566
  วันฉัตรมงคล

 • วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566
  วันหยุดพิเศษ ตามมติ ครม.
  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

 • วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566
  วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

มิถุนายน

 • วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
  (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา)

 • วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566                วันอีฎิ้ลอัดฮา (เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี)

กรกฎาคม

 • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566  
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
  พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
  ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 • วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566
  วันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษ 

สิงหาคม

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566  
  วันอาสาฬบูชา
 • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566  
  วันเข้าพรรษา
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566  
  วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
  พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
  (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี
  พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

ตุลาคม

 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566
  วันนวมินทรมหาราช
 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566
  วันปิยมหาราช

ธันวาคม

 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566
  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566
  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ  
  (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ ) 

 • วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566
  วันหยุดชดเชยปีใหม่ 
  ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566

หมายเหตุ

วันอีดิ้ลฟิตรี วันอีดิ้ลอัดฮา
(เฉพาะวิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่) จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์