Image

วันหยุดราชการ ประจำปี 2567

มกราคม

 • วันจันทร์ 1 มกราคม 2567
  วันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์

 • วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2567
  วันหยุดชดเชยวันตรุษจีน

 • วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2567
  วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา 

เมษายน

 • วันจันทร์ 8 เมษายน 2567
  วันหยุดชดเชยวันจักรี

 • วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 
  วันอีฎิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ)
  (เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานี)

 • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567
  วันหยุดพิเศษตามมติ ค.ร.ม.
  เมื่อ 13 ก.พ.67
 • วันจันทร์ 15 เมษายน 2567
  วันสงกรานต์ 

 • วันอังคาร 16 เมษายน 2567
  วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

พฤษภาคม

 • วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2567
  วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล

 • วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
  วันพืชมงคล

 • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567
  วันวิสาขบูชา

มิถุนายน

 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 • วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567
  วันอีฎิ้ลอัดฮา

กรกฎาคม

 • วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567  
  วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • วันจันทร์ 29 กรกฎาคม 2567
  วันหยุดชดเชย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม

 • วันจันทร์ 12 สิงหาคม 2567
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตุลาคม

 • วันจันทร์ 14 ตุลาคม 2567 
  วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันพุธ 23 ตุลาคม 2567
  วันปิยมหาราช

ธันวาคม

 • วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2567
  วันพ่อแห่งชาติ
 • วันอังคาร 10 ธันวาคม 2567
  วันรัฐธรรมนูญ

 • วันอังคาร 31 ธันวาคม 2567
  วันสิ้นปี

หมายเหตุ

วันอีดิ้ลฟิตรี วันอีดิ้ลอัดฮา
(เฉพาะวิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่) จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์