บุคลากร

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางนวพร หอมจันทร์
นางนวพร หอมจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนหัวหน้างาน nawaporn.h@psu.ac.th โทร.2046
นางชุติมา มุตตาหารัช
นางชุติมา มุตตาหารัชนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษchutima.b@psu.ac.th โทร.2042
น.ส.สุชาดา เลิศวณิชย์วัฒนา
น.ส.สุชาดา เลิศวณิชย์วัฒนานักวิชาการอุดมศึกษาsuchada.l@psu.ac.th โทร.2057
นางฐิราพร รัตนะ
นางฐิราพร รัตนะนักวิชาการอุดมศึกษาthiraporn.r@psu.ac.th โทร.2043
นางสาวนันทนา พันธ์ภัย
นางสาวนันทนา พันธ์ภัยนักวิชาการอุดมศึกษาnantana.p@psu.ac.th โทร.2055
นางสาวิตรี หอมอุทัย
นางสาวิตรี หอมอุทัยนักวิชาการอุดมศึกษาsawitri.do@psu.ac.th โทร.2055
นายคงพล มนวรินทรกุล
นายคงพล มนวรินทรกุลนักวิชาการอุดมศึกษาkongpol.m@psu.ac.th โทร.2052
นางสาววีรมลล์ แก้วน้อย
นางสาววีรมลล์ แก้วน้อยนักวิชาการอุดมศึกษาweeramon.k@psu.ac.th โทร.2046

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์