บุคลากร

งานบริหารภาระงานและค่าตอบแทน

นางนิศากร ช่างสุวรรณ
นางนิศากร ช่างสุวรรณนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษหัวหน้างานบริหารภาระงานและค่าตอบแทน nisakorn.c@psu.ac.th โทร.2050
นางวัชรี ไชยศรี
นางวัชรี ไชยศรีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการwatcharee.s@psu.ac.th โทร.2049
นายขจรศักดิ์ จารุพันธ์
นายขจรศักดิ์ จารุพันธ์ช่างศิลป์ชำนาญงานkhajohnsak.j@psu.ac.th โทร.2047
นางสาวจิระพา ตรีตรง
นางสาวจิระพา ตรีตรงนักวิชาการอุดมศึกษาjirapa.tr@psu.ac.th โทร.2049
นางสาวจตุพร อมรกุล
นางสาวจตุพร อมรกุลนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการjatuporn.a@psu.ac.th โทร.2044
นางสาวกนกพร อินทร์ทอง
นางสาวกนกพร อินทร์ทองนักวิชาการอุดมศึกษาkanokporn.i@psu.ac.th โทร.2049
นางสาวกนกกร จันทร์มณี
นางสาวกนกกร จันทร์มณีบุคลากรkanokkorn.c@psu.ac.th โทร.2047
นายเจตพล เชียงจันทร์
นายเจตพล เชียงจันทร์นักวิชาการอุดมศึกษาjettapon.c@psu.ac.th โทร.2044

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์