บุคลากร

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางรัตติยา เขียวแป้น
นางรัตติยา เขียวแป้นนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการรักษาการหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล rattiya.k@psu.ac.th โทร.2048
นางสาวรัชนีวรรณ ปัตตพัฒน์
นางสาวรัชนีวรรณ ปัตตพัฒน์นักวิชาการอุดมศึกษาratchaneewan.p@psu.ac.th โทร.2048
นางสาวลาวัลย์ บุญชู
นางสาวลาวัลย์ บุญชูบุคลากรlawan.b@psu.ac.th โทร.2045
นายวราวุฒิ โประเทพ
นายวราวุฒิ โประเทพนักวิชาการอุดมศึกษาwarawut.p@psu.ac.th โทร.2056
นางสาวมันตรินี หนูฤทธิ์
นางสาวมันตรินี หนูฤทธิ์บุคลากรmontrinee.n@psu.ac.th โทร.2045
นางสาวปิยภาณี แซ่คิว
นางสาวปิยภาณี แซ่คิวบุคลากรpiyapanee.s@psu.ac.th โทร.2056

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์