บุคลากร

งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

นางอชิดา นิลรัตน์
นางอชิดา นิลรัตน์รักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ achida.r@psu.ac.th โทร.2054
นางภารดี แท่นทอง
นางภารดี แท่นทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการpharadee.w@phuket.psu.ac.th โทร.2053
นางอทิตยา ทองจืด
นางอทิตยา ทองจืดนักวิชาการอุดมศึกษาatitaya.t@psu.ac.th โทร.2054
นางสาวพรศรี สว่างล้ำเลิศศิริ
นางสาวพรศรี สว่างล้ำเลิศศิรินักวิชาการอุดมศึกษาpornsri.s@psu.ac.th โทร.2051

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์