ผู้อำนวยการ , หัวหน้างาน

นางกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต
นางกิติยาภรณ์ สินศุภเศวตผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลkitiyaporn.s@psu.ac.th โทร.2040
นางอชิดา นิลรัตน์
นางอชิดา นิลรัตน์รักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ achida.r@psu.ac.th โทร.2054
นางนวพร หอมจันทร์
นางนวพร หอมจันทร์รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล nawaporn.h@psu.ac.th โทร.2046
นางนิศากร ช่างสุวรรณ
นางนิศากร ช่างสุวรรณหัวหน้างานบริหารภาระงานและค่าตอบแทนnisakorn.c@psu.ac.th โทร.2050
นางรัตติยา เขียวแป้น
นางรัตติยา เขียวแป้นรักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคลrattiya.k@psu.ac.th โทร.2048

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์