ประชุมประสานงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล

เลขานุการประชุมประสานงานปัจจุบัน

นางภารดี แท่นทอง 
E-mail : pharadee.w@phuket.psu.ac.th
โทร 2053

นางสาวพรศรี สว่างล้ำเลิศศิริ
E-mail : pornsri.s@psu.ac.th
โทร 2051

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์